کاردرمانی تک پور
کاردرمانی تک پور
زمینه‌های کاری: سنجش کودکان، تست حسی، تاخیر رشدی و حرکتی، درمان مغز، بیماریهای متابولیکی
اهواز، پادادشهر
یاسمن مسجدی
یاسمن مسجدی
روانشناس کودک
زمینه‌های کاری: مشاوره کودکان طلاق، درمان وسواس، درمان تیک، از شیر گرفتن، درمان افسردگی
اهواز، کلینیک آریان
یاسمن مسجدی ( کیانپارس )
یاسمن مسجدی ( کیانپارس )
روانشناس کودک
زمینه‌های کاری: درمان اضطراب، درمان بیش فعالی، روانشناس و بازی درمانگر کودک، بازی درمانی، درمان خودتحریکی
اهواز، کلینیک آریان
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger