کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی ( بلوار جمهوری اسلامی )
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی ( بلوار جمهوری اسلامی )
زمینه‌های کاری: تاخیر رشدی، اتیسم، اختلالات شناختی، اختلالات تعادلی، اختلالات متابولیک)
قم، بلوار جمهوری
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی ( 45 متری صدوقی )
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی ( 45 متری صدوقی )
زمینه‌های کاری: اختلالات حافظه و یادگیری، اختلالات مخچه ای) و همچنین کاردرمانی ذهنی ( سندروم داون، اختلالات تعادلی، ارتباطی و ادراکی) و کاردرمانی بیماری های کودکان ( فلج مغزی (CP)، TBI
قم، بلوار جمهوری
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی
زمینه‌های کاری: اختلالات متابولیک)، اتیسم، اختلالات تعادلی، سکته مغزی، اختلالات شناختی
قم، بلوار جمهوری
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger